Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

 

Formularz reklamacji

Reklamacja towaru niezgodnego z umową

 

imię i nazwisko reklamującego

adres

telefon

miejscowość, data

 

Do

Comfort Wear Sp. z o.o.

ul. Odyńca 9/12

02-606 Warszawa

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ........................ towar jest niezgodny z umową.

Niezgodność polega na:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Przedłożony dowód zawarcia umowy - paragon/fatura VAT ....................................................................

Niezgodność została stwierdzona w dniu ..............................................................................

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.nr 141, poz 1176)

1. *   żądam doprowadzenie towaru do zgodności z umową poprzez

(a) nieodpłatną naprawę

(b) wymianę towaru na nowy

2. **

(a) żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ....................(słownie: .............................................................) zł, która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ..................................................../przekazem pocztowym* na mój adres.odstępuję od umowy sprzedaży.

(b) Zwracam zakupiony towar i proszę o zwrot ceny towaru na konto ..................................................... /przekazem pocztowym* na mój adres.

 

Podpis ....................................................

 

 

*   wybór żądania należy do reklamującego

**   w przypadkach gdy:

(a)naprawa albo wymiana są niemożliwe, 

(b) sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo jej nie naprawił w odpowiednim czasie, 

(c) wymiana lub naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności

 

© Padma 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone

Sklep internetowy Shoper.pl